BHP - Kompleksowa obsługa firm kontakt@bhpkompleksowo.pl 575 303 903
Wózki jezdniowe
Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi.
 
Warunki przyjęcia:
  1. ukończona szkoła podstawowa
  2. ukończone 18 lat
  3. świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem.
 
Szkolenie trwa 59 godzin w terminach uzgodnionych z Klientem
Koszt szkolenia: 290 zł brutto/osoba
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim/angielskim
Szkolenie organizowane  dla grup powyżej 10 osób 30% rabatu.

Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem. Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan-butanem.

Szkolenie trwa 8 godzin w terminach uzgodnionych z klientem
Koszt szkolenia: 80 zł brutto/osoba
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim/angielskim.
Szkolenie organizowane jest dla grup przynajmniej 10 osobowych.


Kierowca wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym
(sterowanych z poziomu roboczego)


Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do obsługi wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego.

Warunki przyjęcia:
  1. ukończona szkoła podstawowa
  2. ukończone 18 lat
  3. świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.
 
Szkolenie trwa 13 godzin w terminach uzgodnionych z klientem
Koszt szkolenia: 190 zł brutto/osoba
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim/angielskim
Szkolenie organizowane  dla grup  powyżej 10  osób 30% rabatu. 
 

Adres: BHP Kompleksowo, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Tel: 575 303 903
O nas Outsourcing Usługi BHP Szkolenia BHP Usługi P.Poż Wózki jezdniowe Nasi Klienci Kontakt z nami