BHP - Kompleksowa obsługa firm kontakt@bhpkompleksowo.pl 575 303 903

Usługi i szkolenia P.Poż

Nasza oferta charakteryzuje się tym, iż poza podstawowymi usługami związanymi z ochroną przeciwpożarową, świadczymy również szkolenia i usługi dodatkowe, które ułatwiają wdrożenie wszelkich procedur i instrukcji, pomagają rozwiązać ewentualne problemy oraz gwarantują prawidłowe przystosowanie zakładu pracy do aktualnych przepisów prawa. Nasze usługi to kompleksowa pomoc i szkolenia we wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym w przedsiębiorstwach dowolnego typu.

Usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym obejmują następujące działania:

 • dla budynków i obiektów budowlanych – tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnych z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami
 • profesjonalne przeglądy PPOŻ i stworzenie odpowiedniego protokołu
 • szkolenia pracownicze
 • stworzenie niezbędnych instrukcji oraz procedur i rozporządzeń

Nasza firma oferuje także szeroki zakres usług dodatkowych, takich jak:

 • analiza ryzyka pożarowego i technologicznego w zakładzie pracy oraz przedstawienie wypływających z niej wniosków
 • doradztwo związane z bierną ochroną przeciwpożarową i zagrożenia wybuchem oraz odpowiednich metod i organizacji stanowiska pracy
 • wyposażanie zakładów pracy w niezbędny sprzęt, taki jak:
 • instrukcje przeciwpożarowe
 • wykazy telefonów alarmowych
 • znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne
 • znaki bezpieczeństwa PPOŻ
 • pożarnicze tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • dokonywanie przeglądów sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych
 • doradztwo w sprawie ochrony przeciwpożarowej
 • przeprowadzanie prób ewakuacji

Oferujemy umowy o stałej współpracy oraz realizację zleceń jednorazowych.


Adres: BHP Kompleksowo, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Tel: 575 303 903
O nas Outsourcing Usługi BHP Szkolenia BHP Usługi P.Poż Wózki jezdniowe Nasi Klienci Kontakt z nami